Här kan du läsa om våra Club Shows som Volpino Italiano Sällskapet arrangerar varje.

De år vi är med så blir det ett litet collage


                   Trevlig läsning !